„Fontos tudni, hogy akinek mozgásfejlődési zavara van, értelmileg sem fog rendesen fejlődni, mert erősen összefüggnek.” – Szabó Beatrix, TSMT terapeuta

Szabó Beatrix óvónő, akit a gyerekek fejlődési metódusa közötti különbség vitt el egy TSMT (Tervezett SzenzoMotros Tréning) tanfolyam. Bea teljesen beleszeretett a módszerbe, és TSMT szakemberként rengeteg gyerkőcnek segített a felzárkózásban. Azt vallja, a módszer mindenki számára lehetőséget nyújt a teljes életre.

Mottója: „XXI. században csak az tud KOMPETENS felnőtté (…) válni, akinek a mozgása, a pszichés-kognitív funkciói és a szociális területen megfigyelhető teljesítménye ép idegrendszeri szabályozás és kontroll alatt áll.”
/ dr. Lakatos Katalin, a TSMT terápia megalkotója /

Mióta dolgozol óvodapedagógusként?

34 éve. Diplomáimat a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szakán, valamint Szarvason, a Tessedik Sámuel pedagógiai Főiskola Gyógytestnevelés szakán szereztem, itt is szakvizsgáztam. Több évig az ELTE Óvodapedagógus szak gyakorlatvezetője voltam és több gyermekek fejlesztésével kapcsolatos tanfolyamot végeztem.

Mi volt az, ami a TSMT felé indított el?

Munkám során felfigyeltem arra, hogy vannak gyerekek, akik folyamatosan érnek, fejlődnek és vannak gyerekek, akik mindenféle fejlesztés ellenére minimálisan változnak, és ez sokszor egyáltalán nem állandósul. Nem értettem, hogy ezt mi okozhatja addig, amíg egy alkalommal egy fantasztikus ember előadását meg nem hallgathattam: Dr. Lakatos Katalin beszélt és videó filmen bemutatta az Organikusan Sérült Gyermekek Egyéni Terápiáját TSMT-vel és az  Organikusan Éretlen, Homogén Csoportba Integrálható Gyermekek Felzárkóztatása TSMT-vel című terápiáját. Rögtön tudtam, hogy a módszetől kaphatom meg a választ. Megismertem, majd el is végeztem egy mozgásfejlesztő programot.

Mi is az a TSMT?

TSMT egy olyan egyedülálló módszer, amivel a gyerekek idegrendszere hatékonyan érlelhető, melynek következtében a képességeik igazán magas szintre fejleszthetők, vagy ha bármilyen problémával küzdenek, a fejlesztés végeztével felzárkóztathatnak a tipikusan fejlődő társaikhoz. 3 hónapos kortól 12 éves korig a sérült idegrendszerű gyerekek az ép intellektusú, de tanulási, viselkedéses vagy mozgásos problémákkal küzdő gyerekek terápiáját valamint a tehetségek gondozását segíti a TSMT.

A TSMT-módszer alkalmazásával az idegrendszer organikus éretlensége elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak, ezután jobban lehet ráépíteni speciális felzárkóztató terápiákat (kialakul a szabálytudat, szabálykövetés, feladattudat, feladattartás, megfelelő izomzat, állóképesség). A gyermek magasabb szinten, jobb figyelmi-megértési, utánzási, emlékezeti képességgel hamarabb fog fejlődni a többi terápia hatására, mint az alapozó TSMT nélkül.

Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy gond van?

Nehezített beilleszkedési képesség, nehezített szabályfelismerés, nehezített szabályelfogadás, a szabálykövetés kiszámíthatatlansága, a leválások-kötődések dinamikájának eltérései, a segítségadás elutasítása például ilyen lehet. Ezen kívül intő jel a feladathelyzetekből való kiszállás, a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége társas kapcsolatokban megmutatkozva, mentális retardáció, autizmus spektrum zavar. Az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége, figyelemzavar, dislexia-, diskalkulia- veszélyeztetettség, szorongás, depresszó, fóbiák, a mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés is problémára utalhat. Érdemes külön figyelmet szentelni annak is, ha a gyereknek gyenge ritmusérzéke, az új mozgások tanulása gyengén vagy lassan megy, diszpraxia, apraxia jelentkezik, esetleg grafomotorika éretlensége, akadályozott beszédfejlődés, beszédmotorika, hiperaktivitás a mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségével együtt vagy tik alakul ki. Zavar mutatkozhat az idegrendszerben psichomotoros fejlődésben: értelmi-, mozgás-, jellem-, érzelmi-, akarati- érzékszervi (látás, hallás, tapintás) lemaradás formájában. Fontos tudni, hogy akinek mozgásfejlődési zavara van, értelmileg sem fog rendesen fejlődni, mert erősen összefüggnek.

Mik lehetnek a zavar kialakulásának okai?

Már születés előtt kialakulhat a probléma az ivarsejtekben, esetleg a méhen belüli életben genetikai károsodások formájában vagy terratogén ártalmak lévén. Sok esetben a születés folyamatában ért mechanikus jellegű károsodások váltják ki, ilyen például a fogós szülés, elakadt gyermek, téraránytalanság, oxigénhiány (elöregedett placenta, köldökzsinór megtekeredése, csomó miatt). Oka lehet az elhúzódó szülés, szülés közbeni koponyaűri vérzés vagy mérgezés. Az sem ritka, hogy későbbi életkorban létrejött károsodások okozzák, például félrenyelt üveggolyó, galériáról való leesés, mérgezés, de az okok közé sorolhatók a környezeti tényezők is, ha elhanyagolt, bántalmazott vagy hospitált gyerekekről beszélünk vagy a megfelelő mozgási lehetőségek hiánya áll fent.

3 hónapos kortól egészen 12 éves korig alkalmazható a terápia, melyek azok a nagy mérföldkövek, ahol sokan jelentkeznek terápiára?

A TSMT már egész pici korban is segítséget nyújt, ha gyermekeknek eltérő az izomtónusa, eltérő a mozgásfejlődése, késik a beszéde, gondja van a szobatisztasággal. Ha a fejlődés normális ütemében vagy folyamatában rendellenesség mutatkozik, akkor fejlődési zavarról beszélünk. Ilyen az, ha gyorsabb vagy lassabb a fejlődés, valamilyen folyamat kimarad a kicsinél. A másik kardinális pont az iskolakezdés. „Tudni kell, hogy az általános iskolai tanulmányok megkezdése a gyermekek 15–30%-ánál nem zavartalan. Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan „mozgáséhség”, a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem. Gyakori a bizonytalan testséma mellett a térbeli tájékozódás és a lateralitás hiányos ismerete is.” – írja Dr. Lakatos Katalin.

Milyen módszerrel méred fel a gyerekeket?

A gyerekek felméréshez a LongiKid -longitudinális komplex vizsgálatot használom. Ma Magyarországon a LongiKid az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, mely képes a fejlődést 0-11 éves korig azonos szempontok mentén követni, így egyedi megoldást kínál azon szakemberek számára, akik szeretnék  az atipikus fejlődést, viselkedést mutató gyermekek tüneteit a lehető leghamarabb azonosítani.

A felmérés után milyen terápiás módszerek közül választasz?

Egyéni terápiára van szüksége annak a gyermeknek, akinél 1–1,5 évnél nagyobb elmaradást mutat a felmérés, vagy a nagy vizsgálati területeken, vagy az irányíthatóság és az együttműködés teljes hiánya figyelhető meg. A terápia elméleti alapja azonos, a szenzoros integrációs terápiáéval (pl:,Ayres) de hatásmechanizmusa alaposabban kidolgozott, hatékonyabb eredmény érhető el az edzéselmélet alkalmazásával.

TSMT-I. terápia, amikor a vizsgálati eredményeket alapul véve tervezett, egyénre szabott feladatokat kap a család, amiket home-training/ otthon végzendő gyakorlatok/ formájában betanítok a szülőknek, akik 3-4 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják az aktuális állapotot.

TSMT-II terápia során tervezett csoportos (4-8 fős) feladatainkat a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan dolgozzuk be a gyermekek tréningjeibe, akik a figyelem, az irányíthatóság, a feladat-tudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál. A TSMT-II tréningeket sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik. A tréning ezernél több gyakorlatból álló feladatgyűjteménnyel rendelkezik.

„A szenzomotoros és a pszichés-szociális-kognitív fejlődésnek meghatározott menete van, az egyes szintek érése meghatározza a következő szakaszok harmonikus alakulását. Az alsó struktúrák tökéletes működésére épülhetnek a bonyolultabb idegrendszeri integrációs kapcsolatot igénylő a jó tanulási képességgel összefüggő készségek, illetve képességek. A nagymozgások újbóli aktív átélése, a szimmetrikus és aszimmetrikus kar, – és lábmunka változatos feltételek mellett való alkalmazása, a sokféle, nagyobb, majd fokozatosan finomabb mozgást fejlesztő eszközökön való praktikus feladatmegoldás kipróbálása segít az alacsonyabb idegrendszeri működések újra-struktúrálásában és egy egészlegesen jól működő, idegrendszeri aktivitás kialakulásában. Az akaratlagosan szabályozott nagymozgásoknak gátló hatásuk van a kéregalatti aktivtásokra (primitív reflexprofil fellépését is gátolják). A nagymozgásoknak az izomtónus normalizálására, praktikus beállítására is hatásuk van, s ezzel egy időben a poszturát – gravitációra adott válasz és az egyensúlyt szabályozó régiók összehangolt működése is érik, – ami további magasabb szinten szervezett szabályozási működések kialakulásának előfeltétele.” (dr. Lakatos Katalin)

Van olyan csoport, akiknél nem hat a TSMT módszer?

Az a tényállás, hogy elvileg jó mindenkinek, DE súlyosan fogyatékos gyerekek esetében csak szintentartásról beszélünk. Epilepsziás eseteket pedig csak orvosi engedéllyel vállalunk.

Mit okozhat, ha valaki nem kapja meg a módszert?

Aztokat a gyerekeket, akik le vannak maradva, akár normál szintre fel tudja hozni a módszer. De amit óvónőként tapasztaltam, hogy azok a gyerekeket, akiknél nincs különösebb lemaradás, a tehetséggondozás felé löki. A homloklebeny ugyanis érik, miközben a feladatokat csinálják a gyerekek, éppen azt a területet tudjuk fejleszteni, amik a tanulási folyamatokért felelősek. Szenzációs dolgokat csinálnak az iskolában, akik előtte TSMT-ztek, szerintem minden szülő szeretné, hogy a gyereke ilyen legyen. A gyerek sokkal fogékonyabb a tanulási dolgokra, mert az idegrendszere megérett rá.

Viselkedési rendezése is nagyon jó, sok problémás gyerek viselkedése is rendeződött a torna hatására, de nekem az is sikerélmény, ha egy problémamentes gyerkőc tökéletes lesz. Kiscsoportban került hozzám egy kisfiú, aki nagyon alacsony szintről indult, járt hozzám egyénizni és csoportos foglalkozásra is, de még én sem akartam iskolába engedni 6 évesen, annyira le volt maradva. Mégis elkezdte a sulit és kitűnő tanuló lett, tökéletes, csodaszép az írása. A TSMT hatása előfordul, hogy nem azonnal mutatkozik, lehet, hogy csak hónapokkal később jelenik meg.

Hol lehet TSMT-re jelentkezni?

A szülő kezdeményezi a terápiát, esetleg az oviban szoktuk ajánlani a szülőknek, ha problémát észlelünk. Van olyan gyerekorvos, neurológus vagy védőnő, aki ajánlja. Ha segítséget kér a szülő, mert nem tudja, merre van a legközelebbi terapeuta, akkor is tudok segíteni, mert a táblázatban össze van gyűjtve, ki merre található. Vagy a BHRG Alapítvány tud kiajánlani terapeutát az érdeklődőknek.

Mennyibe kerül a foglalkozás, van-e bármilyen igénybevehető támogatás? Heti hány foglalkozásra lehet szükség?

Semennyire sem támogatott sajnos, ha szerencséje van a szülőnek és egy pedagógiai szakszolgálatnál van TSMT terapeuta, akkor szükség esetén kaphat a gyerek terápiát, de az a tapasztalatunk, hogy maximum hetente egyet. A pontos árat az adott terapeuta vagy a munkahelye határozza meg, a felmérés általában 10 ezer fölötti összeg, a tréningek pedig attól függően, hogy egyéni vagy csoportos, 2500-10000 forint fölött lehetnek. Az intenzitás nagyban függ a probléma nagyságától. Csoportos órát olyan heti 2-3 alkalommal szoktam javasolni, de nagyon problémás esetekben, egyéni óráknál akár heti 5 alkalomra is szükség lehet, vagy ha a szülő vállalja, hogy otthon tornázik a gyermekével, ilyenkor nem kell csak 4 hetente jönni konrtollra.

Mi volt az a számodra is meglepő eredmény, amit elértél a terápiával?

Volt olyan gyerkőcünk, akit az anyukája egy kosárlabda felmérésre elvitt, hogy sportágat válasszanak, és ott az edző egy amerikai ösztöndíjat ajánlott fel a kislánynak, mert annyira tehetségesnek bizonyult. De hasonló történetet tudok kézilabdás vetületben is. Olyan is megtörtént a saját szemem láttára, hogy a kis ovisom azt mondta: ha 2+2 az 4, akkor 2×2 is 4. Megfejtette a szorzótáblát 6 évesen. Az ovis gyerekeim 150 állatot meg tudtak különböztetni, és csoportosították őket rendszertani osztályok alapján, és bár hihetetlen, erre nem kondícionáltam őket, csak állatos könyveket nézegettünk és tanulmányoztunk gyakran. Vagy azt mondtam nekik: mondjanak 3 általam meghatározott tulajdonsággal, de csak olyat, amit előtte nem mondtak mások. 25 gyerekkel 3 olyan kört csináltunk, hogy nem ismétlődött egyetlen állat sem! Egyszer 3,5 éves kislányával sétált be egy anyuka, aki nem beszélt, közben kiderült róla hogy autista, de most, 1,5 évvel később rengeteg népdalt énekel.

Oszd meg, ha hasznosnak találtad a cikket!
Megosztom Facebook-on
Megosztom Twitter-en
Megosztom Linkdin-en
Elküldöm emailben

FEMCAFE INSPIRÁLÓ NŐK JELÖLÉS
A „LEGINSPIRÁLÓBB CIVIL TELJESÍTMÉNY”

Voksoljatok AnnáraTi is itt: FEMCAFE SZAVAZÁS