Dr. Gullai Nóra

Szülész-nőgyógyász, ultrahang-specialista
A Semmelweis Egyetemen szereztem orvosi diplomámat. Több éven át köztársasági ösztöndíjban részesültem, tagja voltam az egyetem tehetséggondozó programjának és kiváló TDK-hallgató kitüntetést kaptam. 2010-ben diplomáztam summa cum laude minősítéssel. Az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján végeztem szakképzésem, melynek során EBCOG klinikai ösztöndíjjal 3 hónapot Londonban töltöttem. 2015-ben szakvizsgáztam. Mentoráltja voltam a Templeton Programnak, melynek segítségével 2016-ban egy rövidebb svájci tanulmányúton vehettem részt, ez számos inspiráció forrása a mai napig. PhD-dolgozatomat 2018-ban védtem meg. Szakvizsgámat követően több mint öt évet töltöttem az RMC Magzati Medicina Központjában, ahol volt lehetőségem a magzati diagnosztikát nemzetközi viszonylatban is magas szinten elsajátítani. Jelenleg a barcelonai egyetemen folytatok posztgraduális tanulmányokat, dolgoztam Írországban, jelenleg Svájcban élek és dolgozom.
A magzati diagnosztika egy rendkívüli tempóban fejlődő területe az orvostudománynak, ahol nagy a tét, sok a lehetőség, de sok a kihívás és a kérdés is. Azért vagyok itt, mert fontosnak tartom a páciensek minél részletesebb tájékoztatását annak érdekében, hogy az orvostudomány, valamint a jog által szabott keretek között a számukra legmegfelelőbb lehetőséget ők maguk tudják kiválasztani.