Szabó Beatrix

Óvodapedagógus és TSMT tetapeuta

Üdvözlök mindenkit!

Szeretnék bemutatkozni! Igyekszem majd minél többet segíteni, de ha megakadnék akkor kérek mástól tanácsot. Elég sok jó szakembert ismerek, így, mód nyílik arra,hogy szélesebb területen találjak megoldást egy-egy problémára. Szerintem nem maradunk válasz nélkül

Diplomáimat a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szakán, valamint Szarvason, a Tessedik Sámuel pedagógiai Főiskola Gyógytestnevelés szakán szereztem, itt is szakvizsgáztam. Sok-sok szakmai továbbképző tanfolyamot végeztem el, és több évig az ELTE Óvodapedagógus szak gyakorlatvezetője voltam. Munkám során felfigyeltem arra, hogy vannak gyerekek, akik folyamatosan érnek, fejlődnek és vannak gyerekek, akik mindenféle fejlesztés ellenére minimálisan változnak és ez sokszor egyáltalán nem állandósul. Nem értettem, hogy ezt mi okozhatja addig amíg egy alkalommal egy fantasztikus ember előadását meg nem hallgathattam. Dr. Lakatos Katalin beszélt és videó filmen bemutatta az Organikusan Sérült Gyermekek Egyéni Terápiáját TSMT-vel az Organikus Éretlen, Homogén Csoportba Integrálható Gyermekek Felzárkóztatása TSMT-vel. Rögtön tudtam, hogy ettől kaphatom meg a választ.
Megismerkedtem és el is végeztem egy mozgásfejlesztő programot, TSMT.t , egy olyan egyedülálló módszert, amivel a gyerekek idegrendszere hatékonyan érlelhető, melynek következtében a képességeik igazán magas szintre fejleszthetők, vagy ha bármilyen problémával küzdenek, e hatékony fejlesztés végeztével felzárkóztathatnak a tipikusan fejlődő társaikhoz. Két éve a GMP. technológiával is megismerkedtem, így már az is elérhető nálam.

TSMT.ről

3 hónapos kortól 12 éves korig a sérült idegrendszerű gyerekek az ép intellektusú, de tanulási, viselkedéses vagy mozgásos problémákkal küzdő gyerekek terápiáját valamint a tehetségek gondozását segíti a TSMT /
FONTOS TUDNI!
Az általános iskolai tanulmányok megkezdése a gyermekek 15–30%-ánál nem zavartalan.
Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció,
az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan „mozgáséhség”, a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem.
Gyakori a bizonytalan testséma mellett a térbeli tájékozódás és a lateralitás hiányos ismerete is.

A TSMT már egész pici korban is segítséget nyújt, ha gyermekeknek eltérő az izomtónusa, eltérő a mozgásfejlődése, késik a beszéde, gondja van a szobatisztasággal, stb.
Egy személyes beszélgetés és vizsgálat után otthon végezhető tornasort állítunk össze, amit a szülőknek megtanítunk. Kontroll kb. 4-6 hetente szükséges, a tornasort kb. 8-10 hetente átírjuk. Megszereztem a

Felméréshez a LONGIKid -longitudinális komplex vizsgálatot használom Ma Magyarországon a LongiKid az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, mely képes a fejlődést 0-11 éves korig azonos szempontok mentén követni, így egyedi megoldást kínál azon szakemberek számára, akik szeretnék  az atipikus fejlődést, viselkedést mutató gyermekek tüneteit a lehető leghamarabb azonosítani.

A LongiKid© egy olyan neuro-szenzomotoros eljárás, amely alkalmas a gyermekek mozgásos és kognitív, figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és mellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavar./BHRG Alapítvány/

Tünetek melyre érdemes odafigyelni.
Nehezített beilleszkedési képesség
Nehezített szabályfelismerés
Nehezített szabályelfogadás
A szabálykövetés kiszámíthatatlansága
A leválások-kötődések dinamikájának eltérései
A segítségadás elutasítása
Feladathelyzetekből való kiszállás
A viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége /társas kapcsolatokban megmutatkozva/
Mentális retardáció
Autizmus spektrum zavar
Az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége
Figyelemzavar
Dislexia, diskalkulia- veszélyeztetettség
Szorongás
Depresszó
Fóbiák
A mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
Gyenge ritmusérzék
Az új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
Diszpraxia, apraxia
A grafomotorika éretlensége
Akadályozott beszédfejlődés, beszédmotorika
Hiperaktivitás a mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségével együtt
Tik
– Ha kíváncsi gyermeke iskolaérettségére,
– Ha fontos Önnek, hogy veszi majd az akadályokat,
– Ha tudni akarja képes lesz e gyermeke 45 percig figyelni az órákon,
– Ha tudni szeretné milyenek gyermekének kognitív funkciói, milyen a mozgás, beszéd és szociális érettsége, miben ügyes és mik azok a területek, amik fejlesztésre szorulnak, akkor javaslom gyermeke felmérését az állapot és mozgásvizsgáló teszttel melyet 5 -12 éves korú gyermekek részére fejlesztettek ki.

Mi is az a GMP?
Az eljárás sztenderdizált, így a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfeldolgozási folyamata megítélhető, minősíthető, és az eredmények alapján a terápia megtervezhető. A teszt elsősorban 3 és 13 éves kor közötti gyermekek vizsgálatára alkalmas, de bizonyos esetekben fiatalabbak és idősebbek részleges tesztelése is elvégezhető a diagnosztikával. A kapott adatok alapján a beszédfeldolgozás tesztelt működései jól jellemezhetők, ezáltal a tipikus fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. Ezt a diagnosztika életkor-specifikus értékei teszik lehetővé.

 

Köszönöm a figyelmet!

Szabó Beatrix óvodapedagógus és TSMT tetapeuta

 

FEMCAFE INSPIRÁLÓ NŐK JELÖLÉS
A „LEGINSPIRÁLÓBB CIVIL TELJESÍTMÉNY”

Voksoljatok AnnáraTi is itt: FEMCAFE SZAVAZÁS