Barta Zsuzsanna

klinikai szakpszichológus, anya-magzat kapcsolatanalitikus, pszichodráma asszisztens, metamorphoses meseterapeuta, család- és párterapeuta (szupervízió mellett)

A 2010 óta pszichiátriai osztályokon (Szent Borbála Kórház, Dél-pesti Centrumkórház) és magánrendelésen végzett egyéni és csoportos terápiás munkám során számos eset kísérésével ismertem fel, hogy az egyén személyiségfejlődését nagyban befolyásolja a fogantatása előtti és a vele való várandósság időszaka.

Sajátélményben (gyermekeimet várva) tapasztaltam, hogy ha a várandós nő pszichológiai munkát folytat és a természetesen kialakuló interakción túl segítővel támogatott kapcsolatba is lép magzatával, életreszóló kincseket merít a méhében történő imaginatív munkából, és megtanulja érezni, érteni, elfogadni babáját annak, aki ő maga – önálló szuverén egyéniségnek. Ilyen módon a kismamák támogatását kiemelten fontosnak tartom, hogy az egyénen túlmutató egységet (a nukleáris családot) is kiegyensúlyozott élet(szakasz)kezdéshez lehessen segíteni.  Hivatástudatomat növelte annak egyértelmű megélése, hogy a születés módjának élethosszig tartó hatása van. A hozzám forduló anya(-apa)-magzat párosok lehető legteljesebb szülésre-születésre való közös felkészítése is munkám szerves része.

A Babagenetika Egyesület munkásságának azon törekvését igyekszem erősíteni, hogy a veszteség(ek) utáni családdá válás/bővülés helyzete figyelmet és támogatást igényel: egy várandósság megszakadása/megszakítása vagy egy csecsemő elvesztése olyan űrt hagy maga után, amelynek nyomai a következő várandósságon is megjelenhetnek. Bár a gyászt felválthatja egy újabb reményteli várakozási időszak, a „szivárvány” jelzővel illetett következő várandósságoknak megvannak a sajátosságai. Az anya-magzat kapcsolatanalízissel az anyák/szülők figyelmi fókusza az éppen várt babájukra terelhető, az itt és most tudatosítható, mellyel ezek a hatások enyhíthetők, s felváltja a gyász helyét a kötődés, hála és csodálat érzése az élő magzat(ok) iránt.

Főként a gyermekvárás időszakában érkeznek hozzám kliensek (pl. nehezített körülmények közt, veszteségélmény után, krízishelyzetben kihordott, asszisztált reprodukciós eljárással fogant várandósság). Saját ikerségem révén kiemelt érdeklődési területként tartom számon az ikervárandósságok specifikumait, az ikerség személyiségen megjelenő lenyomatát.

Anya-magzat kapcsolatanalízisre érdemes jelentkezni, ha:

  • felkészülne a szülőségre,
  • felkészülne a szülésre-születésre,
  • elmélyítené a magzattal kapcsolatát,
  • korábbi veszteségélményei vannak,
  • a várandósság alatt krízishelyzet lép fel,
  • ikervárandósság adta kérdések, kihívások foglalkoztatják,
  • kezelné a várandósság alatt megjelenő szorongásokat, félelmeket, 
  • az elfogadás nehézségei állnak fenn a magzat felé (pl. nem tervezett, nem a várt nemű, betegség tényét tárják fel),
  • veszélyeztetett várandósság, fizikai nehézségek, komplikációk állnak fenn (pl. farfekvés, GDM, méhlepény-rendellenességek, VBAC, stb.),
  • stb.

FEMCAFE INSPIRÁLÓ NŐK JELÖLÉS
A „LEGINSPIRÁLÓBB CIVIL TELJESÍTMÉNY”

Voksoljatok AnnáraTi is itt: FEMCAFE SZAVAZÁS